Değerli Meslektaşlarımız,

Günümüzde ülkemizdeki farklı nedenlerden dolayı kişisel motivasyon ve mesleki tatmin düzeylerinde farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıkların hem mesleki hem de sosyal anlamda olumsuz yansımaları yoğun olarak tartışılmaktadır. Üroloji'de araştırma temelinde mesleki gelişimi misyon edinen IURES, sizlerin bu konudaki görüşlerini almak için bir anket hazırladı. Hedefimiz bu yolla elde edilecek sonuçları kamuoyuna ve sağlık otoriteleri ile paylaşmak ve mevcut sorunlara dikkat çekmektir. Anketi doldurarak yapacağınız katkı için teşekkür ediyor. Esenlikler diliyoruz.

Ankete ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla
IURES Yönetim Kurulu