** Dünyadaki Türk ürologları temsil edecek, mesleki gelişimlerini destekleyecek ve iletişimlerini sağlayacak bir yapı oluşturmak

** Ülkemiz üroloji akademisini etik ve liyakat temelli en yüksek standartlarda bilimsel kaliteye ulaştırmak için çalışmalar yapmak

** Türk ürologlarını ürolojik araştırmalar yapmaya teşvik etmek, çok merkezli çalışmaları dizayn etmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak

** Dijital üroloji çalışmaları yapmak, özellikle günümüz teknolojisinde ön planda olan yapay zekâ dahil tüm yenilikçi teknolojik uygulamalarını derneğin her platformunda eğitim ve idari amaçlı kullanmak

** Ürologlar arasında mesleki hoşgörü ve birlikteliğin sağlanması amacıyla sosyal aktivitelerin, sorumluluk projelerinin düzenlenmesi

** Hastalara ve topluma üroloji alanında kanıta dayalı yüksek kalitede bilgi yaymak